drMáriás-Fábry: Etűdök rókafűrészre és fröccsöntött szarkára

8 990 Ft

Leírás

Kossuth Kiadó, 2018

drMáriás szerteágazó művészeti tevékenységében különleges helyet foglalnak el azok a festmények, amelyeken történelmi szereplők, ideológusok, diktátorok, politi- kusok, bűnözők, a szórakoztatóipar neves szereplői és közéleti személyek rendre furcsa, meghökkentő, szokatlan helyzetekben jelennek meg. Alkotói stílusának kü- lönlegessége abban rejlik, hogy úgy fest, hogy azzal a néző emlékezetével, gondola- taival, érzelmeivel, benyomásaival operál. Híres festők műveire vagy stílusára utal- va a szépérzékünket kellemes hatással csiklandozza, miközben azokban rendre fur- csa, frivol, kellemetlen, tragikus emlékeket felidéző személyek jelennek meg. Az alkotó műveiben saját létélményére utal, amelyben a művészet szép és szabad világa a valóság háborúival és erőszakával csap össze, hogy miközben egy soha nem látott művészeti stílus alkotásait sorakoztatja fel, az egyszerre nézhető a lelkünk mélyén lakozó hősök és anti-hősök arcképcsarnokaként és művészettörténeti albumként.

Fábry Sándor az egész estés improvizált humoros-kritikus show-műsorok hazai mű- fajteremtője és doyenje, aki egyedülálló szerzői-előadói stílusát Dizájn center című adássorozatában és nagyszabású kötetében fokozta csúcsra. A legfurcsább haszná- lati tárgyakból vezette le kelet-európaiságunk mélységesen groteszk és tragikomi- kus valóját úgy, hogy miközben a néző sírt a nevetéstől, kénytelen volt szembenéz- ni saját ellentmondásos valójával. Ami humorát igazán különlegessé teszi, az impo- záns jártassága a történelem és a művészet terén, amellyel szövegeiben és előadásaiban úgy operál, hogy egyszerre idéz fel elfeledett történeteket és értékeket polgári kultúránkból, mer szembeszállni politikai véleményekkel és sztereotípiák- kal, s tud elszórni gondolatokat, részleteket, idézeteket hatalmas íz-gazdagsággal és utánozhatatlanul szórakoztató stílusában.

Fábry Sándor figyelmét felkeltették drMáriás alkotásai, így meghívta őt festménye- ivel a show-műsorába, ahol a groteszk két jellegzetes hangja felismerte közös hul- lámhosszát, s mivel a hétköznapok szövetében lakozó abszurdból és groteszkből táplálkozó vidám életfelfogásuk közös, felmerült annak lehetősége, hogy olyan al- bumot hozzanak létre együtt, amelyben kép és szöveg egymásra talál. Így Fábry le- írta drMáriás általa kedvelt festményei mellé gondolatait történetekben, széljegyze- tekként, kommentárokként, poénokként, töredékekként.

Az album létrejött, s Ön most azt a kezében tartja. Nézze, olvassa, szeresse, s akár sírva is nevessen, mert ez gyógyulásunk egyetlen biztos záloga.

280 oldal, kemény tábla, varrott kötés, 140 nagyméretű színes reprodukció ugyanennyi szöveggel

Kossuth Kiadó, 2018